ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

Náš TIP:

MADEX
biologický přípravek

D e t a i l

BIOAGENS - biologická ochrana rostlin


Doporučené produkty

APHIDEND

Parazitická mšicomorka proti mšicím ve skleníku (bioagens)
1. týden (viz Termín dodání)
1 885,00 Kč s DPH

APHIPAR

Parazitická vosička proti mšicím do skleníku (bioagens)
1. týden (viz Termín dodání)
1 025,00 Kč s DPH

ENERMIX

Směs parazitických vosiček proti molicím do skleníku (bioagens)
1. týden (viz Termín dodání)
1 875,00 Kč s DPH

MIRICAL

Dravá ploštice proti více škůdcům do skleníku (bioagens)
1. týden (viz Termín dodání)
2 995,00 Kč s DPH

SPIDEX VITAL

Dravý roztoč proti sviluškám ve skleníku (bioagens)
1. týden (viz Termín dodání)
1 495,00 Kč s DPH

THRIPEX

Dravý roztoč proti třásněnkám ve skleníku (bioagens)
1. týden (viz Termín dodání)
1 855,00 Kč s DPH
pondělí 6. června 2022

NEMASLUG - aktuální informace (ČERVEN 2022)

Aktualizace termínu dostupnosti

Důležité upozornění ovocnářům a vinařům
Vhodný termín na monitoring a následné ošetření proti obalečům a mšicím

Výskyt vysokých teplot v období "ledových mužů" se na celém území ČR projevil zvýšenou aktivitou savých škůdců a některých houbových chorob (padlí). Zejména dominantní je výskyt kolonií mšic (jabloňové a jitrocelové a mšice slívové a švestkové) na mladých listech letorostů ovocných dřevin. Při monitoringu » škůdců u jádrovin, je ve feromonových lapácích v posledních dnech významný záchyt dospělců obaleče jablečného, jabloňového a zimolezového. Podobná situace je u peckovin u slivoní, kde jsou pozitivní záchyty imág obaleče švestkového a východního v lapácích. V následujícím týdnu lze očekávat dosažení vrcholu letové křivky, v chladnějších oblastech o 14 dní později. Od 19. týdne se zvýšila rovněž četnost záchytů obaleče mramorovaného a obalečíka jednopásného na vinné révě. Výskyty obaleče mramorovaného na řadě míst jižní Moravy přesáhly práh škodlivosti a brzy dosáhnou vrcholu letové křivky. Základem stanovení vhodného termínu ochranných opatření je systematický monitoring a signalizace. Nejefektivnější ochranný zásah proti obalečům a dalším škůdcům je důležité správně načasovat. Ošetření ovocných dřevin proti obalečům se provádí cca 8 dní po vrcholu letové křivky, zpravidla to bývá na přelomu května a června. Ošetření je vhodné soustředit na 1. generaci (u jádrovin), u peckovin až na 2. generaci, která způsobuje červivost plodů. Ošetření proti obalečům se provádí přípravky registrovanými proti housenkám nebo žravým škůdcům. Velmi účinný je biologický postřik přípravkem Lepinox® Plus, obsahující bakterii Bacillus thuringiensis », který naruší trávicí ústrojí housenky a způsobí jeho ochromení. Po pozření přípravku housenka přestane během několika desítek minut žrát a během několika dnů hyne. Tento prostředek má vysokou účinnost také na housenky jiných škůdců (zavíječů, makadlovky Tuta absoluta, černopásky bavlníkové, běláska zelného, píďalek, můr aj.) a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata. Dále je možné využít přípravek SpinTor, který obsahuje přírodní látku Spinosad získaný fermentační činností bakterií Saccharopolyspora spinosa. Jedná se o požerový i kontaktní insekticid vyznačující se novým mechanismem působení. Účinek nastává již po několika hodinách, následně dochází k úhynu hmyzích škůdců. Pozor, přípravek nepůsobí na savý hmyz (mšice) a je toxický pro včely a necílové organismy! Proti mšicím je možné využít ošetření přípravkem Neem-Azal jehož základem je výtažek z tropické rostliny Azadiracha indica, ten proniká systemicky do listů a zastavuje požerovou aktivitu škůdce. Během několika hodin po aplikaci přestanou být škůdci aktivní, larvy se dále nevyvíjí a hynou. Tento prostředek lze využít i proti jiným žravým a savým škůdcům (mandelinka, třásněnka, smutnice, minující škůdci). Přípravek nepoužívat u ovocných dřevin a révy vinné v 1. roce introdukce dravého roztoče Typhlodromus pyri!

Poslední aktualizace 18. 5. 2022, 06:15

Užitečné informace k nákupu


Do uzávěrky objednávek na bioagens do skleníků na 26. týden zbývá:
00
hodiny
:
04
minuty
:
49
sekundy