ZÁKAZNÍCI ZO SLOVENSKA
Prejísť do SK verzie »

Náš TIP:

MADEX
biologický přípravek

D e t a i l

Prodej malobalení bioagens proti škůdcům do skleníků pro sezónu 2022 UKONČEN. 
VELKÁ BALENÍ PRO VYTÁPĚNÉ SKLENÍKY V PRODEJI. 
Termíny dodání viz katalogové listy jednotlivých produktů.

BIOAGENS - biologická ochrana rostlin


Doporučené produkty

APHIDEND

Parazitická mšicomorka proti mšicím ve skleníku (bioagens)
1. týden (viz Termín dodání)
1 885,00 Kč s DPH

APHIPAR

Parazitická vosička proti mšicím do skleníku (bioagens)
1. týden (viz Termín dodání)
1 025,00 Kč s DPH

ENERMIX

Směs parazitických vosiček proti molicím do skleníku (bioagens)
1. týden (viz Termín dodání)
1 875,00 Kč s DPH

MIRICAL

Dravá ploštice proti více škůdcům do skleníku (bioagens)
1. týden (viz Termín dodání)
2 995,00 Kč s DPH

SPIDEX VITAL

Dravý roztoč proti sviluškám ve skleníku (bioagens)
1. týden (viz Termín dodání)
1 495,00 Kč s DPH

THRIPEX

Dravý roztoč proti třásněnkám ve skleníku (bioagens)
1. týden (viz Termín dodání)
1 855,00 Kč s DPH
Důležité upozornění majitelům okrasných keřů zimostrázů / krušpánků
Vhodný termín na ochranné opatření proti zavíječi zimostrázovému

V posledních dnech byla zaznamenána na celém území ČR zvýšená aktivita housenek 2. generace zavíječe zimostrázového (Cydalima perspectalis) na keřích zimostrázů (krušpánků). Kombinací monitoringu » a včasného ošetření lze docílit významné redukce tohoto škůdce... Ošetření doporučujeme pomocí přípravků registrovaných proti housenkám nebo žravým škůdcům okrasných rostlin. Velmi účinný je biologický postřik přípravkem Lepinox® Plus, obsahující bakterii Bacillus thuringiensis », který naruší trávicí ústrojí housenky a způsobí jeho ochromení. Po pozření přípravku housenka přestane během několika desítek minut žrát a během několika dnů hyne. Tento prostředek má vysokou účinnost také na housenky (obalečů, makadlovky Tuta absoluta, černopásky bavlníkové, běláska zelného, píďalek, můr aj.) a je zcela neškodný pro člověka a domácí zvířata. Pozor, nepůsobí na dospělé motýli ani na savý hmyz. Při ošetření postřikem je důležité rozevřít keře, aby se aplikovaný přípravek dostal i na housenky uvnitř.

Poslední aktualizace 9. 8. 2022, 05:55

Užitečné informace k nákupu


Do uzávěrky objednávek na bioagens do skleníků na 41. týden zbývá:
00
h
:
27
m
:
57
s